Mapa výstaviska
    VYSTAVOVATELIA
  úvod
  dôležité informácie
  nomenklatúra výstavy
  realizácia expozícií
  údaje do katalógu
  objednávka služieb
  pravidlá pre montáž
  informácie pre realizátorov
  prečo nízkonákladová výstava?
  záverečná správa `13
    NÁVŠTEVNÍCI
  katalóg výstavy 2014
  rozmiestnenie stánkov
  zoznam vystavovateľov
  a spoluvystavovateľov
  sprievodný odborný program
  vstupné a návštevné hodiny
  parkovacie možnosti
  ubytovanie a reštaurácie
  výstavný areál
    PRESS
  fotogaléria `13
    KONTAKT
  LCE – Low cost expo, a.s.
    PARTNERI
  odborní garanti
  mediálni partneri
    ARCHÍV
  2006
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  [english]
  SÚBEŽNÉ VÝSTAVY
Gardenia 2014
Solaris Nitra 2014
Bonsai Slovakia
Land Urbia 2014
  SPRIEVODNÝ ODBORNÝ
  PROGRAM 2014